VOGUE RUSSIA March 2014

VOGUE RUSSIA March 2014

VOGUE RUSSIA March 2014
Designer: Cédric Charlier
Photographer: Slava Filippov
Make-up: Sergey Naumov
Producer: Mariya Kutuzova-Zarubinskaya
error: Copyright by ZAVODILKIN