InCity Spring-Summer’12

InCity Spring-Summer’12

InCity Spring-Summer’12

Photographer: Alexey Kolpakov
Stylist: Katya Fedorova
Make-up: Andrey Shilkov