PORT Magazine Autumn 2014

PORT Magazine Autumn 2014

PORT Magazine  Autumn 2014

Photographer: Ivan Kaydash
Model: Maks Gorchakov, Aleksandr Tischkov
Stylist: Elissey Kostsov
Make-up: Olgas Glazunova
Production: Marina Kacuba